Aeróbna fermentácia

Technológia na materiálové a energetické zhodnotenie bioodpadov,kalov z ČOV a kuchynského odpadu prostredníctvom automatizovaného uzavretého systému spracovania.

Aerobny fermentor EWA tvorí tepelne izolovaný pracovný priestor, systém injektorov k intenzivnej aeracii zakládky, systém prekopávania zakládky pozostávajúci z kyvných fréz a kolečkového dopravníku umiesteného po vnútornom obvode fermentoru a integrovaného zariadenia pre naskladnenie a vyskladnenie. Všetky technologické uzly su umiestnené vo vnútry ISO 40 stopého kontejneru – koncept ALL IN ONE.