Druhy odpadov

Aktuálny stav

21.11.2013 21:16
Spôsob súčasného nakladania s BRO Čiastočne je zabezpečené nakladanie s BRO z údržby verejnej zelene, ktoré sú oddelene zhromažďované a hneď z miesta vzniku prepravované do vyčleneného areálu skládky v lokalite. Čiastočne sú niektoré zložky BRO odovzdávané na ďalšie využitie do domácností. V...