Archív článkov

Likvidácia odpadov

23.11.2013 08:09
Kuchynský odpad zo ZSS je zaradený do 3. kategórie a podľa čl. 14 písm. k)  nariadenia sa spracuje nasledovne: tlakovou sterilizáciou, kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn alebo spracovateľskými metódami uvedenými v čl.15 ods. 1, prvý pododsek písm. b) nariadenia EP a Rady č....

Aktuálny stav

21.11.2013 21:16
Spôsob súčasného nakladania s BRO Čiastočne je zabezpečené nakladanie s BRO z údržby verejnej zelene, ktoré sú oddelene zhromažďované a hneď z miesta vzniku prepravované do vyčleneného areálu skládky v lokalite. Čiastočne sú niektoré zložky BRO odovzdávané na ďalšie využitie do domácností. V...
Záznamy: 1 - 3 zo 3